31. juuli 2016

Arengutugi ja koolitused

KOOLITUSMEETODID ja METOODIKA

Me teeme oma koolitusprogramme nagu rätsep kliendile ülikonda, ikka kliendi soovide ja vajaduste järgi. Nii inimeste kui firmade vajadused on erinevad. Oleme olnud koolitajad üle 20 aasta ja sama programmiga kahes firmas veel käinud ei ole.

Meie koolituste baasmetoodika on NLP (Neuro-Lingvistiline Programmeerimine tegeleb asjade algpõhjuste muutmisega ja on protsessikeskne).

Meie koolitused on treeningud, mitte loengud!

Rühmatööd ja arutelud vahelduvad interaktiivsete lühiloengutega, mis võimaldavad teha kõrvalepõikeid teooriasse ning luua vajalikke seoseid.

Koolitusmeetodite lühiiseloomustus:

  • Lähtuvalt eesmärkidest kasutatakse programmis erinevaid tegevusi: praktilisi harjutusi, rollimänge, igapäevaelust võetud juhtumite analüüse, esinemisharjutusi, lavalolekuseisundit arendavaid harjutusi ning
  • Harjutused ja simulatsioonid võimaldavad saada kohest tagasisidet oskuste rakendamisest, muudavad õppimisprotsessi mitmekülgsemaks ning aitavad kinnistada teooriat.
  • Harjutustele ja rollimängudele järgnev analüüs aitab kogetut mõtestada ning tuua välja seosed mänguliste ning igapäevaste esinemissituatsioonide vahel.
  • Eneseanalüüs annab võimaluse avastada uusi võimalusi pingelistes olukordades reageerimiseks.
  • Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud õppematerjalid, mis sisaldavad ülevaadet koolitusel käsitletud teooriast.

Programmi olevad harjutused ei esita osalejatele mingeid erilisi nõudmisi, oskusi ega füüsilisi väljakutseid. Nendega saavad väga hästi hakkama kõik, sõltumata vanusest, andekusest vms.

NLP väljaõppekursused

NLP ehk Neuro-Lingvistiline Programmeerimine

Mis on NLP? Loe siit

nlp.nlpinstituut.ee

Elus on meile antud kotitäis Hetki. Me ei tea, kui palju neid Hetki on meile antud.

NLP õppimine on sellest, kuidas neid Hetki maksimaalselt ära kasutada.

Richard Bandler

NLP kaaslooja

ACT KOOLITUSED

Teadvelolekupõhine OMAKSVÕTMISE JA PÜHENDUMISE TREENING – ACT

(Mindfulness based Acceptance and Commitment Therapy) sissejuhatav 1-päevane (8 tundi) koolitus – MUUTUMISE TARKUS

Ainuüksi sinust endast täiesti piisab. Sul pole kellelegi vaja midagi tõestada.

/Maya Angeloy/

Eesmärk: Koolituse käigus omandatavate strateegiate rakendamisel suureneb eneseaktsepteerimine ja psühholoogilise paindlikkus.

ACT-i eesmärk on suurendada psühholoogilist paindlikkust ja aidata elada külluslikku, täisväärtuslikku ja ehedalt tähendusrikast elu, samal ajal aktsepteerides (omaks võttes) valu, mis elamisega kaasas käib. 

ACT- i „tööriistakastis“ on teadusuuringutel põhinevad meetodid, praktilised ja tõhusad strateegiad, kuidas maailma mõista, aktsepteerida ja omaks võtta sellisena nagu ta on ning teadvelolekuoskused mõtete ja tunnetega tõhusaks toimetulekuks.

ACT kujutab endast aktsepteerimist ja tegutsemist külg külje kõrval. Teod on tähtsad sellepärast, et erinevalt mõtetest ja tunnetest, saame neid vahetult kontrollida. Väärtused on tähtsad sellepärast, et nad võivad meid juhtida ja motiveerida läbi olukordadest, kus tunded meid kursilt kõrvale kallutavad. ACT-i keskne filosoofia on kenasti kokku võetud selguse väljakutses: Arenda ...

... julgust, et lahendada lahendatavaid probleeme,

... selgust, et aktsepteerida lahendamatuid probleeme,

... tarkust, et nende vahel vahet teha.

Teadveloleku- ja omaksvõtmise oskused on tõhus alternatiiv mittetoimivatele kontrollistrateegiatele. Teadvelolekuvõime rakendamise eesmärk pole mitte vähendada või muuta mõtteid ja tundeid, vaid muuta oma suhet nendega. Olla kogemusega teisel viisil koos. Teadvelolekuoskused on vajalikud selleks, et igapäevaelus tõhusalt tegutseda.

Koolituse programm

KOOLITUSE PROGRAMM
1. Avanemine võimalustele – Omaksvõtmise ja pühendumise treeningu (ACT) mudel
A – aktsepteeri oma sisemist kogemust ja ole kohal
C – keskendu väärtuslikule suunale
T – tegutse
2. Kontroll kui probleem - teha ruumi ja loobuda võitlusest
3. ACT-i 6 põhiprotsessi:
• MÕTETEST / TUNNETEST ERALDUMINE (DEFUSIOON)
• AKTSEPTEERIMINE
• OLEVIKUHETKEGA ÜHENDUSE
• VAATLEV MINA
• VÄÄRTUSED
• PÜHENDUNUD TEGUTSEMINEKoolituse käigus harjutame:
• KOHAL OLEMIST – need harjutused aitavad ühenduda praeguse hetkega ja vaadelda oma mõtteid ja tundeid ilma, et need püüaksid sind „lõksu“.
• AVANEMIST ja OMAKSVÕTMIST – need harjutused aitavad sul teha ruumi kõiksugu mõtetele, emotsioonidele ja aistingutele ning vabastada end mõtete – tunnete vangistusest ja selle asemel keskenduda enda jaoks väärtuslikele tegevustele.
• KUIDAS TEHA SEDA, MIS LOEB - need harjutused aitavad sul saada selgust oma baasväärtustes ja astuda samme tähendusrikaste eesmärkide suunas.

Koolituse läbiviija: Ave Eero

Juhtimise ja koostöö koolitused

Ainult keskpärased inimesed surevad oma parimas vormis.

Tõelised juhid muutuvad kogu aeg paremaks - ja kergitavad latti,

et saavutada veelgi paremad tulemused ja veelgi kiiremini edasi liikuda.

Jean Giraudoux

Tulevik pole enam selline, nagu oli minevik. Selleks, et juhtida firmat, tuleb osata juhtida iseennast, inimesi, meeskonda, protsesse. Selleks tuleb õppida MÕISTMA inimesi ja protsesse.

Pole olemas õiget või valet tegevust, on tegevus, mis viib sind unistustele lähemale, ning tegevus, mis sind unistustele lähemale ei vii.

Kindlustatud edu valem:

  1. Jõua selgusele, kuhu sa tahad välja jõuda.
  2. Jõua selgusele, kus oled praegu.
  3. Tee endale selgeks, mida pead tegema selleks, et jõuda soovitud sihtpunkti.
  4. Hakka tegutsema!

Lase oma sisemisel kohtunikul rahumeeli väita, et tee edule ei saa olla niivõrd lihtne.

Siit leiate koolituste näidisteemasid, et areneda juhist liidriks ja koostöö eestvedajaks.

Koolitusprogrammi koostame teie vajadustest, eesmärgist ja oodatavast tulemusest lähtuvalt. 

Mida suurem on unistus, seda tähtsam on meeskond.

Robin Sharma

Näidisteemad

Mõjus liidrikäitumine
Juht kui arendaja
Eesmärgilt Tulemusele
Loov lähenemine - tulemuste juhtimine
Loovad analüüsimeetodid
Kui kõik libiseb käest - on stress ja ei ole aega ega toimivat meeskonda
„HANEPARV” kui tulemuslik koostöö
Tagasiside võimalused ja ohud
Motivatsiooni käivitamise võtted
Tulemusliku Arenguvestluse läbiviimine
Personali arendamise kasulikkus
Ametiprofiilide väljatöötamine hoiakute baasil
Värbamisprotsessi juhtimine
Koosolekute juhtimine

Suhtlemise ja müügi koolitused

Kõik on ainult suhtlemine! Pakume koolitusi suhtlemise, müümise, läbirääkimiste, konsulteerimise ja nõustamise oskuste arendamiseks nii klienditeeninduses kui teistes inimsuhetes.

Koolitusprogrammi koostame teie vajadusest, eesmärgist ja oodatavast tulemusest lähtuvalt. 

Kõige tähtsam eduvalemi koostisosa on teada, kuidas inimestega läbi saada.

Theodore Roosevelt

Näidisteemad

Motiveerivad mõjutamisoskused
Suhete juhtimise kunst
Argumenteerimismeisterlikkus
Vastutustvõttev ja ennastsäästev suhtlemine
Loov lähenemine - tulemuste juhtimine
Loov lähenemine - analüüsimudelid
Müümiseta müümine
Kliendisuhted kui eduvõti
Toimetulek raske kliendiga
Keel ja meel telefonimüügis
Läbirääkimiskunst
Meisterliku läbirääkija võtmeoskused
Mõjus esinemine
Lood ja metafoorid esineja käsutuses

Koolitused õpetajatele ja õpilastele

Kuidas igapäevases koolielus suuta tegutseda nii, et säiliks nii õpilase kui õpetaja enesehinnang, loovus ja arenemistahe? Kuidas vähendada lootusetust ja läbipõlemise ohtu?

Koolitused õpetajatele ja lapsevanematele teemadel: edukas ja õnnelik õppimine ning õpetamine, enese mõistmine ja juhtimine, mõttemustrite muutmine ja kasulike strateegiate arendamine.

Koolitusprogrammi koostame teie vajadustest, eesmärgist ja oodatavast tulemusest lähtuvalt.

Me võime loota, et jätame oma lastele kaks pärandit. Esiteks juured, teiseks tiivad.

Hodding Carter

Näidisteemad

Efektiivne õpetamine ja õppimine
Efektiivne kasvatamine
Õppimine võlujõul
Kuidas lapsed edu ja rahuloluni juhatada

Isikliku arengu koolitused

Meie koolitused innustavad maksimaalset arengut inimesena, et ületada sisemisi ja välimisi barjääre nii tööl kui eraelus.

Koolitusprogrammi koostame teie vajadustest eesmärgist ja oodatavast tulemusest lähtuvalt.

 

Valu on ajutine. Loobumine kestab igavesti.

Lance Armstrong

Näidisteemad

GEENIUSE VÄIKE SELJAKOTT
so. tipptegija tööriistad oma unistuste elu loomiseks
Stressijuhtimine
Enesejuhtimine
HIILGUST JA SÄRA TÖÖSSE: töövõime ja enesetunne
Ajajuhtimine - Fookuses on Aeg
Keel, meel ja keha on tervik

Coaching eraisikutele ja juhtidele

Coaching on konsulteerimise, nõustamise protsess, mida juhitakse läbi küsimuste, mitte valmis vastuste. Coachingu tulemusena toimub inimeses areng, tema potentsiaali avanemine ja seeläbi olukorra muutumine.

Professionaalne coach usub siiralt, et konsulteerivas on kõik ressursid olukorra lahendamiseks, lihtsalt klient ise hetkel veel ei tea seda. Coach ei ole kunagi kellegi elu või töö ekspert, vaid protsessijuht, kus juhatab  kliendi läbi küsimuste praegusest olukorrast soovitud olukorda. Tänu sellele protsessile konsulteeritav klient hakkab nägema uusi vaatenurki, võimalusi ja ka takistusi ning leidma lahendusi.

Kui oleme andnud endast parima, võime tulemusi oodata rahuliku südamega.
J. Lubbock

Täpsemalt

Konsultatsioonid, nõustamine ja coaching nii firmadele kui eraisikutele

Värbamisintervjuud ja testid

Kui otsite oma meeskonda uusi liikmeid, siis oleme valmis teid aitama värbamisprotsessis, et leida inimene, kelle isiksuseomadused vastavad teie ootsutele ja vajadustele.

Selle aluseks võtame inimese ajutegevuse mõtlemisraamistiku (metaprogrammid), mis on tema tegevusvõimekuse aluseks. Mõtlemis- ja tegutsemissuundumuste väljaselgitamine toimub LAB Profile meetodil.

 Kui inimese kutsumus on olla tänavapühkija, siis peab ta pühkima tänavaid, nii nagu Michelangelo maalis, Beethoven komponeeris või Shakespeare luuletas. Ta peab pühkima tänavaid nii hästi, et kõik taevased ja maised väed peatuksid ja ütleksid: „Siin elas suur tänavapühkija, kes tegi oma tööd hästi.“

Martin Luter King noorem

Täpsemalt

Metaprogrammid on nagu uks, mille kaudu me maailmaga suhestume. See uks on teatud kindla kujuga ning sealt pääsevad sisse ja välja ainult teatud asjad. Metaprogrammid kujunevad sisemistest eelistustest, mõtlemisviisidest, neist saab ettekujutuse inimese keelekasutuse ja tegevuse kaudu ning on alati seotud kindla kontekstiga. Nende abil on võimalik ette prognoosida inimese võimalikku käitumist, tema tugevusi ja nõrkusi.
Metaprogramme saab NLP tehnikate abil muuta, nad ei ole kivisse raiutud, nagu igasugu isiksuse tüpoloogiate puhul vahel kiputakse väitma.

MIDAGI PAKKUS HUVI?

... või on vajadus, millele otsid lahendust?
Ole julge kohe küsima!

Võta ühendust